معمای حوثی ها و اسرار پشت پرده؟

(توضیح مترجم: تمام اصطلاحات در این مقاله از جمله کلمه رافضی (برای شیعیان اثناعشری) و امام (برای جناب خمینی) از نویسنده مقاله است و مترجم در آن نقشی ندارد).

در پاسخ ابتدا خلاصه ای را ملاحظه فرمایید: جنبش شورشی باطنی در صعده شمال یمن تأسیس گردید. از مذهب زیدی انشعاب کرد. از لحاظ دینی و سیاسی روش حزب الله لبنان را دنبال می کند. افکار و عقاید شیعیان اثناعشری را حمل می کنند. منسوب به اولین سرکرده شورشیان حسین بدر الدین حوثی هستند. خود را سازمان جوانان مؤمن می نامند«تنظیم الشباب المؤمن».

و اما توضیح بیشتر اینکه ادامهٔ مطلب »

Advertisements
نوشته شده در ترجمه. Leave a Comment »

هر چیز خالی سر و صدای بیشتری دارد!

هرگاه قطاری عبور کند و صدای دلخراش واگنهای آنرا بشنوی بدان که خالی است. و هرگاه دیدی که تاجری کالای خودش را حراج می کند و مردم را دعوت به خرید می کند بدان که بازارش کساد است. پس هر چیز خالی و هر کس خالی سر و صدا و داد هوار زیادی دارد. ادامهٔ مطلب »

نوشته شده در ترجمه. Leave a Comment »
 • مجموعه تالیفات استاد در یک فایل

  مجموعه تالیفات استاد

  مجموعه کتب ترجمه شده توسط استاد در یک فایل

  مجموعه ترجمه های استاد

  مجموعه مقالات استاد در یک فایل

  مجموعه مقالات استاد

  مجموعه تالیفات و ترجمه ها و مقالات استاد در یک فایل

  مجموعه تالیفات و ترجمه ها و مقالات