کشف شبیه سازی های امام زمان (عج . خ ل ک د گ ر)

نویسنده یک شیعه سابق-  تصحیح و تنظیم عبدالله حیدری

طبق شواهد و مستندات موجود کسی بنام حجت بن الحسن عسکری وجود ندارد، زیرا که حجت بن الحسن اولین موعود غایب شیعیان نیست، بلکه شیعیان موعودهای دیگری هم پیش از او داشته اند که به غبیت رفته اند و قرار است ظهور کنند! باید منتظر کدامین مهدی باشیم!؟

(1) اولین مهدی شیعیان : حضرت علی!!! پیروان این مذهب «سبأیه» نام دارند. عبدالله بن سبأ این فرقه را پایه گذاری کرد. او قبلا یهودی بود، اما به خاطر تنفر و کینه ای که نسبت به اسلام و مسلمین داشت در ظاهر اسلام آورد تا بدین طریق بتواند با اجرای نقشه های شوم خود در اسلام تفرقه ایجاد کند و انتقام خویش را از اسلام و مسلمین بگیرد. ابن سبا اولین کسی بود که مدعی شد حضرت علی از طرف الله به عنوان جانشین پیامبر انتخاب شده است و نخستین کسی بود که حضرت عمر و ابوبکر و عثمان و سایر صحابه را لعن و نفرین کرد. او در مورد حضرت علی غلو کرد. بر خلاف نص صریح قرآن که پیامبر را بشری مانند دیگران معرفی می کند و او را بری از خطا و اشتباه نمی داند ابن سبأ و پیروانش حضرت علی را دارای علم غیب و عصمت و معجزات عجیب و غریب می دانستند. از نظر آنان علی ولی الله بود، در حالی که از حضرت علی نه در قرآن و نه در تشهد نماز نامی برده نشده و حتی خود علمای شیعه به این معترفند که اشهد ان علیا ولی الله جزو اذان نیست و فقط جهت تهنیت به حضرت علی آن را به اذان افزوده اند! سبأیه که قائل به امامت علی بودند، شهادتش را انکار نموده و مدعی غیبت او شدند. آنها عقیده داشتند که علی نمی میرد تا روزی که عرب را تحت فرمان خویش در آورده و جهان را که پر از ظلم و ستم شده است از عدل و داد پر کند.

(2) از جمله مهدی های دیگر شیعیان می توان به محمد بن حنیفه اشاره کرد. پیروان این فرقه را «کربیه»(یا کریبیه) می نامند. آنان معتقدند که امامشان نمرده و نمیمیرد بلکه از نظرها پنهان شده و معلوم نیست که کجاست و روزی باز خواهد گشت و زمین را به تصرف خویش در خواهد آورد. فرقه ی «کیسانیه» معتقدند که محمد بن حنیفه زنده است و در کوههای رضوی میان مکه و مدینه بسر می برد و دو شیر تا زمان ظهور از او محافظت می کنند!!.

(3) مهدی بعدی شیعیان : عبدالله بن محمد بن حنیفه. پیروان این فرقه «بیانیه» هستند. آنها عقیده دارند که عبدالله ولی خلق است و روزی باز می گردد و به امور مردم می پردازد و مالک زمین می شود و هیچ امام و وصی ای پس از او وجود ندارد.

(4) مهدی بعدی: عبدالله بن معاویه که هر چند از اهل بیت نیست اما از اصحاب عبدالله بن محمد بن حنیفه بوده است. پیروان او به غیبتش معتقدند و انتظار ظهورش را واجب می دانند.

(5) مهدی دیگر: ابومسلم خراسانی. برخی شیعیان از او به عنوان مهدی منتظر غایب یاد کرده اند زیرا او بسیاری از بنی امیه را به قتل رساند. پیروان او «خرمیه» نام دارند و معتقدند که مهدیشان ابومسلم، پس از آنکه به دست عباسیان کشته شد زنده شده و در غیبت به سر می برد و باید منتظر ظهورش بود.

(6) مهدی های بعدی: سید محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب، نمرده و در کوهی بنام العلمیه میان راه مکه و نجد بسر می برد.

(7) جعفر بن محمد (امام جعفر صادق)، نمرده و نمی میرد تا آنکه ظهور کند و به امور مردم بپردازد.

(8) اسماعیل بن جعفر بن محمد، او نمی میرد تا آنکه مالک زمین شود و به امور مردم بپردازد.

(9)  محمد بن اسماعیل بن جعفر بن محمد، او زنده است و در سرزمین روم بسر می برد.

(10) محمد بن عبدالله افطح، او در خفا به دنیا آمده و در حال غیبت در کوههای یمن می باشد.

(11) موسی بن جعفر (امام موسی کاظم)، او پنهان است و روزی ظهور خواهد کرد.

(12) محمد بن قاسم، او زنده است و یک روز قیام میکند.

(13) محمد بن علی الهادی، او در زمان پدرش فوت کرد ولی پیروانش گفتند او نمرده بلکه پدرش او را مخفی کرده و روزی ظاهر می شود.

(14) حسن بن علی الهادی (امام حسن عسکری)، او نمرده بلکه به غیبت رفته و روزی ظهور می کند و جهان را پر از عدل و داد می نماید.

(15) حجت بن الحسن عسکری، او در خفا به دنیا آمده و در سردابی در سامرا پنهان است تا روزی که ظهور کند و جهان را به تصرف خویش در آورد.

(جهت اطمینان از صحت مطالب فوق می توانید کتاب «فرق الشیعه» ی نوبختی را که از کتب معتبر شیعیان است مطالعه نمایید. این کتاب پر از توصیف فرقه هایی است که پس از مرگ هر امامی شکل می گرفتند و به مهدویت، غیبت و ضرورت انتظار آن امام معتقد می شدند.)

داستان مهدی همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از وفات امام حسن عسکری دوران شیعیان دوازده امامی (اثنا عشریه) فرا رسید تا در ادامه ی راه گذشتگان و به تقلید از آنها  برای خود مهدی غایبی فرض کنند که باید منتظر ظهورش باشند. جناب نوبختی در این کتاب تصریح می کند که حسن عسکری فرزندی نداشته است و میراثش به مادر و برادرش رسیده است، با این وجود جناب نوبختی یک شیعه ی دوازده امامی است!! و با اینکه می داند حضرت عسکری صاحب فرزندی نشده اما در کتاب «التنبیه» می نویسد : «شیعیان از طریق استدلال به وجود فرزند امام حسن عسکری پی برده اند!!. همچنان که خداوند، پیامبر و همه ی امور دین را به استدلال دریافته و شناخته اند».

شگفتا! چگونه استدلالی توانسته است از هیچ، انسانی بسازد؟!! بسیاری از فرقه های شیعه اکنون مدتهاست که از بین رفته اند و از آنها جز نامی باقی نمانده است، اما فرقه ی اسماعیلیه (با 18 میلیون نفر پیرو) که به امامت و مهدویت اسماعیل بن جعفر بن محمد اعتقاد دارند و فرقه ی اثنی عشریه که قائل به امامت و مهدویت حجت بن الحسن عسکری هستند و چند فرقه ی دیگر، همچنان به حیات خود ادامه می دهند.

در مورد نحوه ی پیدایش و شکل گیری مذهب شیعه و فرقه های آن کتابهای زیادی نگاشته شده است که از مهمترین آنها می توان به کتاب «تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه» که اثری کاملا محققانه و بیطرفانه از استاد احمد کاتب محقق شیعی است، اشاره کرد. آقای احمد کاتب به عنوان یک طلبه و پژوهشگر شیعه، چندین سال در مدارس علمیه ی ایران مشغول به تحصیل بوده و سپس مسوول تبلیغ تشیع در سودان گردیده و پس از سالها تحقیق و پژوهش به بطلان اندیشه امامت و مهدویت و سایر خرافات پی برده و با تحقیقات علمی خود جهان تشیع را به چالش طلبیده بخصوص در مناظرات تلویزیونی چند سال پیش در شبکه المستقله در لندن ثابت کرد که در تمام جهان تشیع کسی نیست که بتواند خرافات موجود را با دلیل ثابت کند ایشان هم اکنون نیز در لندن منتظر نشسته که پیروان خرافات عقاید خود را با دلیل ثابت کنند اما دریغا. خلاصه ضرورت مطالعه در مورد نظریه ی ولایت فقیه، ایشان را بر آن داشت تا با مروری دوباره و جستجویی نقادانه حقایقی را آشکار سازند که عمداً یا سهواً از چشم مردم عادی دور نگه داشته شده بود. کتاب مذکور نتیجه ی تحقیقات ایشان است که به سادگی جعلی بودن مذهب شیعه را اعلام می کند.

اما چند کتاب مرتبط و مفید دیگر که می توان نام برد: «ای شیعیان جهان بیدار شوید» نوشته ی علامه موسی موسوی-(نوه آیت الله بزرگ سید ابوالحسن موسوی اصفهانی)  «روبه صفتان (آخوند، موجودی که از نو باید شناخت)» نوشته ی علی حسین امیری- «سرخاب و سفیداب (سوالات بی پاسخ که از شیعه باید پرسیده شود)» نوشته ی علی حسین امیری- «سوالاتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد» نوشته ی سلیمان بن صالح الخراشی- «راهی دیگر برای کشف حقیقت (ماجرای غدیر خم و فاطمه رضی الله عنها)» نوشته ی محمد باقر سجودی- «درسی از ولایت» نوشته ی آیت الله العظمی علامه سید ابوالفضل بن الرضا برقعی قمی- «خلافت و امامت» نوشته ی استاد حیدرعلی قلمداران-«آب در هاون کوبیدن» نوشته ی عبدالله حیدری- «بن بست» نوشته ی علی حسین امیری- «چرا نام حضرت علی رضی الله عنه در قرآن نیست» نوشته ی محمد باقر سجودی- «چگونه هدایت یافتم (چرا سُنی شدم)» نوشته ی شهید حجت الاسلام مرتضی رادمهر- «مهدی منتظر (منتظر چند مهدی هستی)» نوشته ی مصطفی حیدر (ابوتراب)- «غایب همیشه غایب (بررسی مهدی شیعیان)» نوشته ی علی حسین امیری. نویسندگان این آثار همگی شیعیانی هستند که نه به واسطه ی تقلید و پیروی کورکورانه که بمدد تحقیق و تعقل و بدور از هرگونه تعصبی حقیقت را دریافته اند و به دین حق مشرف شده اند. این کتابها را حتما بخوانید. جواب همه ی سوالات شما در آنها هست. کتابهای فوق را می توانید از کتابخانه ی عقیده دانلود نمایید. لطفا با رعایت احتیاط این اعلامیه را تکثیر نموده و بین دوستان و آشنایان خود پخش کنید.

با سپاس: (یک شیعۀ سابق)

لینکهای مفید: islamtxt.com, aqeedeh.com, ahlesonnat.net, isl.org.uk, islamtape.com

پی نوشت: اهل سنت همانند پیروان سایر ادیان آسمانی، بر این عقیده اند که منجی بشریت در آخرالزمان به دنیا می آید.

Advertisements

4 پاسخ to “کشف شبیه سازی های امام زمان (عج . خ ل ک د گ ر)”

 1. بینا Says:

  سلام علیکم
  البته اهل تسنن هم امامان زمان خود را داشتند که امام حنبل از آن جمله بود درست است؟
  بگذریم
  من خوشحالم که میتوانم مطالب جناب عبدالله حیدری را از این درگاه مطالعه کنم و از شما سپاسگذارم که قبول زحمت فرمودید این مطالب را برای استفاده عموم گذاشتید.
  یاولی و یا نصیر

 2. محمدرضا Says:

  با سلام
  اولين كتابي كه معرفي كرديد را از سايت مربوطه دانلود كردم و صفحات اوليه آن را مطالعه كردم، و به سبب عنوانها و تدريسات ايشان در دانشگاههاي مختلف دنيا مشتاق مطالعه كتاب ايشان شدم اما به صفحه پنجم نرسيده بودم كه او را شايسته اين عنوانها نمي‌بينم چرا كه مراسمي بس نوراني و پرشكوه در وداع از رهبري بزرگ و فرزانه را با مراسم يكي از فرعونيان مقايسه ميكند. مراسمي كه به اعتراف دوست و دشمنان دانا نه جاهل، از بزرگترين مراسمات و وداعهاي يك ملت با رهبرشان است. رهبري آن ملت را از خاري و ذلت دژخيمان و فقهاي بي‌دين بيرون كشيد و به سوي استقلال و آزادي دعوت كرد.
  چرا مردم همان ملت در فراق شاهشان زجه و ناله نكردند؟
  چون مانند همان فرعون ظالم و فاسد بود.
  والسلام

 3. محمدرضا Says:

  باسلام
  آقاي علامه! موسي موسوي!! اين همه دروغ و افترا در كتاب(اين شيعيان بيدار شويد) براي چي؟ براي كي؟ حيف اين همه پولت نيست كه خرج مي‌كني؟ يا اينكه به حسابت مي‌ريزند؟ عين روز روشن است كه امام(ره) چه خدمات ارزنده‌اي به اين ملت كرد؟ بدست آوردن استقلال و آزادي بدون رنج و مبارزه بدست نمي‌آيد. بدون از بين بردن عفونت، زخم خوب نخواهد شد. اينها واضحاتي كه متعجب از آنم ايشان چگونه دست به قلم برده و مي‌نويسند. برو [.. این قسمت بدلیل دشنام حذف شد ..]
  حيفت نمياد به امام به اون خوبي جسارت مي‌كني؟

 4. داود Says:

  الهم عجل لولیکل فرج


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

 • مجموعه تالیفات استاد در یک فایل

  مجموعه تالیفات استاد

  مجموعه کتب ترجمه شده توسط استاد در یک فایل

  مجموعه ترجمه های استاد

  مجموعه مقالات استاد در یک فایل

  مجموعه مقالات استاد

  مجموعه تالیفات و ترجمه ها و مقالات استاد در یک فایل

  مجموعه تالیفات و ترجمه ها و مقالات

 • %d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: