چند پرسش فوری اهل سنت از احمدی نژاد؟

در عرف تمام نظامهای جمهوری این واقعیت مسلم است که وقتی کسی در نتیجۀ انتخابات مسئولیت دولتی را به عهده می گیرد قانونا و عرفا و اخلاقا او رئیس و حافظ جان و مال و آبروی تمام آحاد ملت است چه کسانی که به او رأی داده اند و چه کسانی که از هر لحاظ مخالف او هستند و حتی در خیابانها بر علیه او شعار می دهند و در رسانه ها علیه او مطلب می نویسند.

این در یک کشور جمهوری عادی است حتی به سبک غربی آن، اما کشور ما طبق قانون و ادعا جمهوری اسلامی است! و رئیس جمهور ما نه تنها یک رئیس جمهور منتخب (با 24 میلیون رأی!!!) که به ادعای خود و دوستان و هواداران، شعار ایشان مهرورزی است.

با توجه به آنچه عرض شد برای اهل سنت ایران پرسشهایی مطرح شده است که امیدواریم ایشان مهرورزی فرموده پاسخ آن را صادقانه و بدون تقیه مذهبی و سیاسی مرحمت فرمایند.

در تاریخ 26 دی ماه 88 خورشیدی شیعه نیوز (سایت خبری تحلیلی مستقل شیعیان!) (کد خبر 15895) به نقل از پرچم نوشت: احمدی نژاد:

تحرکات وهابی ها را دقیقا زیر نظر داریم.

از زبان ایشان همچنین آورده اند:

«بنده آمار دقیق مربوط به وهابیت را در خوزستان دارم و با ابراز احساسات کار جلو نمی رود بلکه باید برنامه ریزی کرد!!!».

همچنین فرموده:

«اینگونه حرکات(؟) در راستای تقویت وهابیت بوده و اشتباه است: اگرشما دلسوز کشور هستید به صحبت هایی که اینجا مطرح می شود(؟) گوش دهید».

«در خوزستان گروهایی انحرافی(؟) جایی ندارند، و مردم(؟) ریشۀ این گروهها را خشک می کنند».

با توجه به فرمایشات فوق اهل سنت ایران مایلند بدانند که جناب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور رسمی کشور آیا چنین سخنانی مطرح فرموده اند یا خیر؟ آیا نقل مذکور از ایشان درست است یا خیر؟ اگر درست است:

1- ایشان براساس کدام تعریف از وهابیت تحرکات وهابی ها را دقیقا زیر نظر دارند؟!. امیدواریم تعریف وهابیت را آنگونه که مورد نظر ایشان است بفرمایند تا ما اهل سنت ایران هم موضع خود را در برابر وهابیت روشن کنیم و حساب خود را داشته باشیم.

2- با توجه به تعریفی که ایشان از وهابیت مطرح خواهند کرد می پرسیم مشترکات وهابیت با گروههای انحرافی در چیست؟!

3- وجود این وهابیت که ایشان آمار دقیق آنرا در خوزستان در اختیار دارد از کی آغاز شده است؟! آیا قبل از انقلاب بوده یا بعد از انقلاب به وجود آمده است؟!

4- آیا این وهابیتی که در خوزستان و بلوچستان و کردستان بوسیله ایشان و سایر نهادهای دلسوز کشور! شناسایی شده یک تز فکری و عقیدتی واحد دارند یا خیر وهابیت هر استان جدای از استانهای دیگر است؟!

5- وجوه مشترک این وهابیت در استانهای مختلف کشور با یکدیگر در چیست؟

6- تفاوت و مشترکات این وهابیت شناسایی شده با اهل سنت در چیست؟!

7- بارزترین عقاید وهابیت کدام است تا اینکه هرکس در هر کجایی کشور بتواند بر اساس شاخصه های معرفی شده وهابیها را بشناسد؟.

8- در صورتی که ثابت شود که واقعا با تعریفی که ایشان ارائه خواهند فرمود نوعی وهابیت در کشور وجود دارد آیا بر اساس تعهد و مسئولیت ایشان در قبال ملت، حفظ جان و مال و آبروی این افراد نیز بر ایشان لازم است یا خیر؟!

9- اگر پاسخ مثبت است پس سخنان ایشان را چگونه و در چه چهارچوبی باید تحلیل کرد؟! چگونه ممکن است کسی که مسئول حفظ جان و مال عده ای هست در جمع رقبای دینی یا سیاسی شان علیه آنان اینگونه اظهار نظر می کند؟!

10- و اگر پاسخ منفی است یعنی ایشان مسئولیتی در قبال جان و مال و آبروی آنان ندارد باید از ایشان پرسید:

که این وهابیت در چه ابعادی بیشتر از شهروندان بهائی و کلیمی و مسیحی و زرتشت و غیره خطر بیشتری متوجه کشور می کنند؟!

11- اظهار نظر ایشان در بارۀ وهابیت در جایگاه چه نهادی باید خوانده شود؟! به عنوان رئیس جمهور؟! یعنی رئیس قوۀ مجریه؟ یا رئیس قوه قضائیه؟! دادستان؟! نیروی انتظامی؟ سخنگوی حوزه؟ سخنگوی انجمن حجتیه؟! یا کدام نهاد قضایی یا حقوقی یا نظامی دیگر؟!

12-اگر ایشان به عنوان رئیس جمهور قانونی کشور تشخیص شان این است که دولت مسئولیتی در قبال گروههای منحرف! از جمله وهابیت!!! ندارد پس چرا رسما قانونگذاری نمی شود و اعلان نمی کنند که مثلا وهابی ها منحرف و محارب و مرتد هستند!!! و نهادهای قانونی کشور مسئولیتی در قبال جان و مال و آبروی آنها ندارند لذا یا از کشور خارج شوند یا اینکه در صورت هرگونه ضرر جانی و مالی ما مسئولیت نخواهیم پذیرفت؟!

13-آیا سازمان ملل، شورای امنیت، سازمانهای حقوق بشر و سایر نهادهای بی طرف بین المللی در جریان این امر قرار داده شده اند که دولت ایران وهابیت کشور را به رسمیت نمی شناسد و در قبال شهروندان وهابی هیچ مسئولیتی ندارد؟!

14-با توجه به تعریف جناب رئیس جمهور از وهابیت آمار وهابیها در خوزستان که فرمودند آمار دقیق آنها را دارند و در بلوچستان و کردستان و سایر استانها چرا اعلان نمی کنند؟!

15-در برنامه مبارزه دولت مهرورز با مخالفان عقیدتی و منحرف، وهابیت در رتبۀ چندم قرار دارد؟

16-شناسایی وهابیت در کشور از کی آغاز شده است؟ و مبارزه با این مذهب منحرف! زیر نظر کدام نهاد است؟ ریاست جمهوری؟! قوه قضائیه؟ حوزه؟ انجمن حجتیه؟ یا نهاد دیگری؟!

آنگونه که از ادبیان جناب رئیس جمهور در مطلب مذکور بر می آید ایشان هم دانسته یا ندانسته شکار روافض شده است!! چون ادبیاتی که بکار برده همان ادبیات روافض عقده ای است که طی سالهای اخیر زمام حوزه علمیه را به عهده گرفته وخود را سخنگوی شیعیان معرفی می کند!.

و امروز تقریبا تمام گروههای شیعی معتدل ناگزیر خود را محکوم این منطق انتقام جویانه روافض می بینند و هر کس سر بلند کند یا زبان بگشاید همانند سایر کسانی که متهم به انحراف می گردند محکوم و زندانی می شود!.

امروز کسی نیست نداند که وهابیت تهمتی است که به اهل سنت زده می شود و مذهب و فرقه و گروهی به نام وهابیت در جهان وجود ندارد حد اکثر اینکه وهابیت یک حرکت اصلاحی در درون مذهب حنبلی بوده است همانند بسیاری از اصلاح طلبانی که در مذهب شیعه وجود داشته و دارند.

اما امروز بکار بردن این اصطلاح در واقع برای انتقام از اهل سنت آگاه است هر سنی که زیر بار ذلت و خرافات نرفت و با درک و شعور و آگاهی اش متوجه بود که دارد به عقیدۀ و مقدساتش توهین می شود از دید روافض عقده ای وهابی است!! شیعیان معتدل و میانه رو نیز که مانند اهل سنت مظلوم هستند گاها با تأثر از تبلیغات روافض باور می کنند که گویا وهابیتی وجود دارد!! غافل از اینکه خودشان نیز مانند اهل سنت شکار توطئۀ روافض شده اند!!.

احتمال اینکه بعضی عوام و افراد نا آگاه از این واقعیت اطلاع نداشته باشند وجود دارد اما اینکه یک رئیس جمهور کشور آنهم دکتر و استاد دانشگاه از این حقیقت غافل باشد شگفت انگیز به نظر می رسد!

بلکه آنگونه که از سخنان ایشان استشمام می شود شخص ایشان نیز به هر دلیلی جزو نظریه پردازان برخورد انتقام و تصفیه با وهابیت به عنوان یک فرقه منحرف! است! که این امر مایه نگرانی شدید جامعۀ اهل سنت ایران را فراهم کرده است! اگر این سخنان را یک حوزوی عقده ای می گفت قابل درک بود اما از زبان ایشان به عنوان رییس جمهور رسمی کشور اصلا باور کردنی نیست!!.

جامعه اهل سنت ایران بشمول هموطنان خوزستان و بلوچستان و کردستان و سایر مناطق کشور که همواره مورد خشم و غضب گروههای فشار و چماقداران رافضی و انتقام جو (و طبعا با حمایت رسمی بعضی نهادها!!) قرار داشته و دارند قطعا از رئيس جمهور رسمي كشور انتظار دارند که: در باره سخنان مذکور که به ایشان نسبت داده شده توضیحی بشنوند.

این مقاله را با توضیح این نکته به پایان می بریم که: رفض یا رافضی بر اساس کتب فرق و ملل و نحل و تاریخ مختلف به کسانی گفته می شود که با صحابه پیامبرصلی الله علیه و آله وسلم دشمنی و به آنان اهانت کنند.

اینکه امروز روافض سخنگوی شیعیان و دوستداران واقعی اهل بیت معرفی شده اند ما متأسفیم امیدواریم عقلا و نخبگان میانه رو شیعه فکری و راه حلی برای این موضوع ارائه دهند.

جناب رييس جمهور اگر فرصت داشتند توصیه می کنیم باب اول گلستان سعدی را مرور فرماید! اگر فرصت نبود حکایت 19 همان باب را به دقت مطالعه کند! اگر فرصت نبود این دو بیت را از زبان انوشیروان عادل حتما حفظ گرده و در محتوای آن بیندیشد و در سخنرانی ها و جلسات سر کلاس هم از آن استفاده کند و نظر شاگردان را هم بپرسد که:

اگر رییس جمهور در بارۀ فلان مذهب اینگونه که من در خوزستان اظهار نظر کرده ام اظهار نظر کند سایر زیر دستان ایشان با آن مذهب و پیروان آن چه خواهند کرد؟ همین توصیه را توسط ایشان خدمت رهبری هم عرض می کنند که ایشان در سفر کردستان شبیه همین فرمایشات به ملت شریف آن دیار هدیه دادند.

اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبي / بر آورند غلامان او درخت از بيخ

به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد / كشند لشكريانش هزار مرغ به سيخ

گلستان سعدی به تصحیح محمد علی فروغی چاپ 73 انتشارات مژگان

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

 • مجموعه تالیفات استاد در یک فایل

  مجموعه تالیفات استاد

  مجموعه کتب ترجمه شده توسط استاد در یک فایل

  مجموعه ترجمه های استاد

  مجموعه مقالات استاد در یک فایل

  مجموعه مقالات استاد

  مجموعه تالیفات و ترجمه ها و مقالات استاد در یک فایل

  مجموعه تالیفات و ترجمه ها و مقالات

 • %d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: