شیعیان قرآن خودشان را چاپ می کنند!

یکی از بغرنج ترین بحث های مطرح در بین اهل سنت و شیعیان اثناعشری بحث تحریف قرآن است، در باره تحریف قرآن سه دیدگاه در میان شیعیان وجود دارد.

اول: اینکه قرآن کریم با همین شکل فعلی کلام الهی است و هیچگونه تحریفی به آن دست نیافته است نه کم و زیاد و نه جا بجایی، هیچ گونه دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته است. این دیدگاه عموم (مسلمانان اهل سنت و) شیعیان غیر روحانی است.

دوم: اینکه خداوند متعال از ترس اینکه مبادا صحابه به قرآن دست ببرند و آنرا تحریف کنند آنچه باید در بارۀ امامت و ذکر نام امامان بخصوص علی بن ابی طالب رضی الله عنه در قرآن ذکر میکرد نکرد! بارزترین حامی این عقیده جناب آیت الله سید روح الله موسوی خمینی است که در کشف الأسرار مفصل به آن پرداخته است.

«فرضاً قرآن اسم امام را تعیين ميکرد باز اختلاف بين مسلمانها واقع ميشد انهاييکه سالها به طمع رياست خود را به پيغمبر و دين چسپانده بودند! و دست بنديها ميکردند ممکن نبود بگفته قرآن از کار خود دست بردارند! بلکه شايد به اين صورت اختلاف بين مسلمانها طوري ميشد که به انهدام اساس اسلام منتهي ميشد!!

زيرا ممکن بود آنهاييکه به اسم اسلام در صدد رياست بودند چون ديدند به اسم اسلام نمي شود به مقصود خود برسند يکسره حزبي بر ضد اسلام تشکيل ميدادند!! در اين صورت نا چار علي ابن ابي طالب و ديگر دينداران سکوت را روا نمي داشتند و نهال نورس اسلام با يک چنين اختلاف بزرگ بين مسلمانها از بين ميرفت و آن نيمه اسلام را هم بباد فنا مي داد!!

پس نام بردن از علي ابن ابي طالب در قرآن بر خلاف صلاح اصل امامت که هيچ، بر خلاف صلاح دين هم ميشد!!» کتاب کشف الاسرار ص ۱۱۳.

سوم: اینکه قرآن کریم تحریف شده است و غاصبان خلافت الهی و دشمنان اهل بیت با قرآن کریم بازی کرده اند! و به میل خود در آن دخل و تصرف نموده اند!. این رأی اکثریت قاطع علماء و مراجع تقلید شیعه در طول تاریخ بوده است.

اما مراجع تقلید معاصر جرأت و شهامت بیان عقیده خود را به طور آشکار ندارند. علل و عوامل این خصلت دو پهلو و عدم شفافیت در موضوع مهم و خطیری چون تحریف قرآن کریم می تواند مختلف باشد.

البته هیچ الزام و دلیل قطعی وجود ندارد که مراجع معاصر عقیده سوم (یعنی عقیده تحریف قرآن به شکل صریح) را داشته باشند کما اینکه عکس آن نیز صادق است یعنی هیچ دلیل روشنی هم وجود ندارد که آنان به تحریف قرآن قائل نباشند.

با توجه به عقیده تقیه در مذهب شیعه بسیار مشکل است که بر اساس گفته و سخن خود فرد شیعی امامی بتوان قضاوت کرد، لذا در چنین صورتی معیار و میزان منابع و مصادر بزرگ و معتمد و علمای معروف و قابل اعتماد شیعه است.

چنانکه عرض شد تقریبا به جز چند مورد استثناء تمام علمای بزرگ و معروف و صاحب نام شیعه بر این عقیده هستند که قرآن به وسیله غاصبان خلافت! (صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم) تحریف شده است، و حدود دوهزار روایت مستند در کتب شیعه وجود دارد که این امر را تصدیق می کند!.

و اما در باره علماء و مراجع تقلید معاصر که موضوع سخن ما هست علاوه بر معیار مذکور یعنی علمای قدیم و منابع و مصادر قدیم، قرائن دیگری نیز وجود دارد که متأسفانه جانب قول به تحریف را سنگینتر می کند.

بزرگترین و مهمترین دلیل و قرینه دال بر اینکه علمای بزرگ و مراجع تقلید معاصر نیز ممکن است قائل به تحریف قرآن باشند این است که با وجود بحثهای مکرر و مطرح شدن این چالش بزرگ تا کنون هیچکدام از آنان فتوایی صادر نکرده اند که عقیده آنها در باره قائلین به تحریف قرآن را روشن کند!.

در مناظره های مختلف شفاهی وحضوری و کتبی ومستقیم و غیر مستقیم همواره علمای بزرگ شیعه و مقلدان و مبلغان افکار و عقاید آنان به تلبیس و مغلطه اکتفا کرده اند و همواره سعی و تلاش بر این دارند که اهل سنت را متهم به عقیده تحریف کنند!.

موضوع خیلی روشن و ساده است یک فتوای یکی دو سطری می تواند به تمام این حدس وگمانها پایان دهد. کافی است بنویسند که: «هر کس قائل به تحریف قرآن باشد مسلمان نیست چه شیعه باشد و چه سنی».

چند سال پیش با یکی از دعوتگران تفرقه و فروشندگان نفاق در مکه مکرمه گفتگو مفصلی داشتم در اثنای بحث وقتی ایشان را به چالش کشیدم که شما هرگز جرأت این را ندارید که بنویسید: «قائل به تحریف قرآن کافر است» با کمال وقاحت قلم را برداشت و نوشت: «کسانی که قرآن را تحریف کرده اند کافرند»! (دقت کنید).

از شگفت انگیزترین موارد مرتبط با این موضوع این است که چند سال پیش در مدینه منوره با فردی که مدعی بود از داغستان است و شیعه شده و اکنون در قم فوق لیسانس را تمام کرده و دکترا می خواند(غالبا اسمش خنجر بود) ملاقاتی داشتم او گفت:

از قواعد مهمی که در حوزه آموخته ایم این است که قائل به تحریف قرآن کافر نمی شود! (دقت کنید).

چرا؟! علت آموزش این قاعده اصولی جدید! چیست؟! ظاهرا علت این است تا اینکه راه را برای کسانیکه در صدد گرفتن فتاوی در این زمینه هستند ببندند!.

خیلی عجیب است و واقعا از شگفتی های مذهب شیعه اثناعشری این است که هر روز از روز قبل چاق تر می شود و مسائل اصولی و مهمی حتی در باب عقیده به آن افزوده می شود!.

یعنی در طی قرون و اعصار گذشته، از علمای امامیه دیدگاه و نظری راجع به عقیده در باره قرآن وجود ندارد؟! که امروز آقایان معاصر قاعده وضع می کنند و اصول می تراشند؟! تا نسل آینده را متقاعد کنند که اگر کسی بر این عقیده باشد که قرآن کریم تحریف شده است کاملا مسلمان است! و هیچ خلل و نقصی در عقیده اش وارد نمی شود! عجبا!

پس خلاصه می کنم که این عدم شفافیت و وضوح در امر قرآن کریم و تحریف ناپذیری آن دلیل و قرینه بزرگی است که آیات عظام و مراجع تقلید شیعه حداقل قائل و معتقد به تحریف قرآن را کافر نمی دانند!.

اینکه آیا خود شان معتقد به تحریف قرآن هستند یا خیر؟! در واقع چالش بزرگی است نه راه رفتن و نه روی ماندن! نه جرأت و شهامت نوشتن یک فتوای یک سطری را دارند که در آن بگویند: «هر کس قائل و معتقد به تحریف قرآن باشد کافر است»؟! و نه هم جرأت و شهامت اقرار و اعتراف به تحریف قرآن را دارند.

سخن ما فقط در باره علماء و مراجع و متخصصان حوزوی است، و اما عموم ملت عزیز و پیروان مذهب شیعه چنانکه قبلا عرض شد هیچ شک و شبهه ای نداریم و حسن ظن غالب ما این است که همه (مانند سایر مسلمانان) همین قرآن کریم را کلام الهی می دانند و به همین عقیده هستند که حتی یک حرف در آن کم و زیاد نشده است.

ولی در باره علماء و مراجع ملزم نیستیم چنین حسن ظنی داشته باشیم زیرا که خودشان و وکلاء و مقلدان بسیار معتقدشان در بارۀ آنان بر این باورند که:

علماء و مراجع عظام اختیار حلال و حرام دارند! و نمایندگان امام زمان هستند و ایشان نماینده مستقیم خداست! پس ملت حق دارد عقیده این نمایندگان خدا را در باره کلام خدا بداند!.

چاپ قرآن و ترجمه قرآن و درس قرآن و محافل انس با قرآن و مسابقات قرآن هرگز کافی نیست که عقیده علمای شیعه را در باره قرآن روشن کند! موضوع خیلی ساده است اگر علماء ومراجع عظام تقلید در یک فتوای یک سطری نوشتند که:

«قرآن کلام الهی است و هرگز در آن تحریفی صورت نگرفته است و هر کس عقیده داشته باشد که یک حرف یا یک آیه در قرآن کریم کم و زیاد شده یا جابجا گردیده کافر است».

اگر چنین فتوایی صادر کردند پس شبهه را از خود دفع نموده اند و مشکل حل شده است اما اگر چنین نکردند بدانید که ریگی در کفش دارند!.

هر کدام از شما عزیزان در هر جا می توانید این آزمایش مجانی را انجام دهید امیدوارم به زودی شاهد نشر چنین فتاوایی باشیم تا دهان وهابی ها بسته شود! و هی بهانه نگیرند!!.

و اما اصل موضوع اینکه اخیرا علماء و مراجع تقلید معاصر با انگیزه های نا معلومی زبان به انتقاد از رسم الخط عثمانی و قرآن های چاپ مدینه منوره گشوده و خواستار تصحیح اشتباهات! این رسم الخط و فراتر از آن چاپ قرآنی با همان مواصفات! اما از چاپخانه های «شیعی!» و با خطاطی خطاطان «شیعی!» شده اند!.

براستی انگیزه اصلی این اقدامات تفرقه انگیز و ماجرا جویانه چیست؟! تا آنجایی که عقل و درک ناقص ما کار می کند انگیزۀ این اقدامات مشبوه برای کسی جز خودشان روشن نیست! و هیچکس نمی فهمد که مدعیان کاذب وحدت امت اسلامی از این اقدام شرور چه اهدافی را دنبال می کنند؟!!.

گویا تعبیر بعضی روانشناسان و جامعه شناسان معاصر در بارۀ این عاشقان و شیفتگان وحدت! درست بوده است که علمای شیعۀ امامی اثنا عشری را به مار یخ زده تشبیه کرده اند، که تا وقتی یخ زده است زبان حالش طلب ترحم می کند و هر کس را به شفقت و دلسوزی وا می دارد!.

اما همینکه رهگذر مسکین از همه جا بی خبر این حیوانک یخ زده را در آستینش می گذارد و جای او گرم می شود عوض پاداش این ترحم، رهگذر مشفق و دلسوز را نیش می زند و او را به حلقوم مرگ می فرستد!.

تا همین چند دهۀ اخیر شیعیان امامی اثناعشری با گریه و ناله خود شان را به سواد اعظم اهل سنت می چسپاندند و با عجز و تمنا از علمای اهل سنت خواهش می کردند که آنها را نیز جزو مسلمانان بشمار آورند! کتب مذاهب خمسه چاپ می کردند! با مجمع دروغین تقریب ترحم و شفقت شیخ ازهر و سایر امت اسلامی را خواهان می شدند و موارد دیگری از این قبیل.

اما امروز که حکومت تشکیل داده و بودجه های هنگفت میلیاردی در اختیار گرفته و چند صدتا هنر پیشه در نقش های مختلف آموزش داده و چند صد تای دیگر هم از کشور های مختلف اجیر کرده و ولایشان را خریده اند و چند تا رسانه هم در اختیار گرفته اند حالا راستی راستی باورشان شده که با این پنج در صد جمعیتشان مسلمان ناب و فرقه ناجیه منصوره هستند!!.

و حالا کم کم همه امت اسلامی را کافر و نجس می دانند و هوس و اشتهای چاپ قرآن شیعی امام اثناعشری کرده اند!.

آیت الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله جعفر سبحانی که همه از پیشگامان ملاهای دربار ولایت فقیه هستند در پاسخ استفتاء خبر گذاری جمهوری اسلامی! اظهار نظر کرده و به بهانه اغلاط رسم الخط عثمانی چاپ مدینه منوره با خطاطی خطاط سوری استاد عثمان طه (مقیم مدینه منوره) خواستار چاپ و نشر قرآن کریم با خط (به تعبیر آنان) شیعی بومی شده اند!.

آیا می توان حدس زد که این گام اولیه ای در راستای جدا شدن قرآن شیعی امامی از قرآن سایر امت اسلامی باشد؟! و آیا می توان احتمال داد که در آینده تأویلات باطل و تحریفات باطنی اثناعشری در متن قران کریم جا بگیرد؟! آیا احتمال آن نمی رود که یک نوری طبرسی دیگر اینبار عوض جمع کردن روایات، محتوای مورد نظرش را در متن قرآن بگنجاند و آنرا به دست چاپ بسپارد و به نام قرآن اهل بیت در جهان منتشر کند؟! باید منتظر ماند. در پایان ملاحظه فرمایید:

این هم نمونه ای از عقیدۀ علمای اهل سنت در بارۀ قرآن کریم:

1 – قال ابن عبد البر : ( وأجمع العلماء من الصحابة وسائر الأمة ….. أن من دفع شيئا مما في مصحف عثمان كفر )

التمهيد ( 4 / 278 – 279 )

2 – وقال أبو عثمان الحداد: ( جميع من ينتحل التوحيد متفقون أن الجحد لحرف من التنزيل كفر)

الشفا للقاضي عياض ( 2 / 1101 )

3 – وقال ابن حزم : ( من قال إن القرآن نقص من بعد موت النبي حرف أو زيد فيه حرف أو بُدِّل منه حرف …. أو أنه ليس هو كلام الله تعالى فهو كافر خارج عن دين الإسلام ؛ لأنه خالف كلام الله عز وجل وسنن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم وإجماع أهل الإسلام )

الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم ( ص 220 )

4 – وقال ابن قدامة: ( ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة متفقاً عليها أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر)

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة ( ص 33 )

وقال أيضاً: (واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر )

لمعة الاعتقاد ( ص 99 )

5 – قال ابن بطة : ( من كذَّب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به الرسول صلي الله عليه و آله و سلم فهو كافر)

الإبانة الصغرى ( ص 201 )

وينظر أيضا:

المحلى ( 1 / 15 ) الفصل ( 5 / 40 )

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ( 2 / 232 )

الشفا للقاضي عياض ( 2 / 1076 )

البحر الرائق لابن نجيم ( 5 / 131 )

كشاف القناع ( 6 / 168 )

خلاصۀ این فتاوای اهل سنت این است که هر کس یک سورۀ یا یک آیه یا حتی یک حرف از قرآن کریم را قبول نداشته باشد یا تکذیب کند یا عقیده داشته باشد که دست خورده و در آن کم و زیاد شده بدون شک و با اجماع تمام امت اسلامی (أعم از صحابه و اهل بیت و سایر علماء) کافر شده و از دایرۀ اسلام خارج می گردد.

امت اسلامی منتظر است دیدگاه علمای شیعه امامی اثناعشری از قدیم الایام تا کنون در بارۀ قرآن کریم را بداند تا هرگونۀ بهانه ای از دست دشمنان اسلام گرفته شده و بزرگترین مانع حقیقی بر سر راه وحدت اسلامی برداشته شود.

به امید وحدت واقعی امت اسلامی بر محور کتاب خدا و سنت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با فهم حقیقی صحابه اخیار و اهل بیت اطهار رضی الله عنهم اجمعین.

Advertisements

یک پاسخ to “شیعیان قرآن خودشان را چاپ می کنند!”

 1. أمة الله Says:

  سلام عليكم

  بسيار مورد مهمى بود و تعجب مى كنم اطلاعى از قرآن مورد نظر شيعه نداريد!

  مدتها قبل كه با ملايى شيعه به نام سيد محمد يزدانى مناظره داشتم او اعتراف كرد كه آيه ى تطهير جايش درست نيست و صحابه موقع تأليف در آنجا قرارش دادند!

  و البته بدانيد در تفسير الميزان هم آياتى را قبول ندارند الا با تغيير رسم الخطش!

  در وبلاگ معنای توحید یک شیعه ی موحد بابی بر تفسیر المیزان گشوده و هرازگاهی خبرهای جالبی برایمان می آورد!

  آقای حیدری
  من ایمان بسیار دارم که تنها راه نصرت و عزت ما قرآن است.

  لازم نیست نگران قیل و قالهای عده ای شویم که قرآنشان مشتی روایات است که به خدایان ساختگی شان نسبت داده اند.

  مدتها قبل که شروع کردم فقط با استدلال های قرآنی بنویسم عده ای دوستان انتقاد کردند که این روش » قرآنیون » است.

  اما من به این یقین رسیده ام که عقیده ی صحیح از قرآن جدا نیست و هرگز عقب نمی افتد بلکه این عقاید باطل است که از نور قرآنی در هراسند!

  آیا قرآن بهترین مدافع مهاجرین و انصار و مادران مؤمنين نيست؟

  آيا مدافعى قويتر از الله تعالى مى شناسيد؟

  به خداوند متعال و الرحمن قسم كه ذره اى شك ندارم كه سنت شريف نبوي را هم با همين قرآن مى توان اثبات كرد و حاجتى نيست كه به تزكيه ى راويان و ناقلان و مخرجان احاديث وقت تلف كنيم.

  سعى و تلاشم اين است كه حقايقى روشنتر شود كه بتواند پرده های باطل را دریده و نورهای خدایی بر دیدگان همه تابانده شود.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

 • مجموعه تالیفات استاد در یک فایل

  مجموعه تالیفات استاد

  مجموعه کتب ترجمه شده توسط استاد در یک فایل

  مجموعه ترجمه های استاد

  مجموعه مقالات استاد در یک فایل

  مجموعه مقالات استاد

  مجموعه تالیفات و ترجمه ها و مقالات استاد در یک فایل

  مجموعه تالیفات و ترجمه ها و مقالات

 • %d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: